Millennium Resort Hangzhou

CHA Bar

Hotel
Millennium Resort Hangzhou

Cuisine

Information
No. 15 Jiuxi Road Xihu District China 310008
Open